Vi samarbejder med:

Suhrs Træning og Uddannelse -STU

Botilbuddet Fredskovvej/Center Campo/Københavns Kommune

CSU Holbæk