For at kunne klare sig så selvstændigt som muligt i voksenlivet er det nødvendigt at kunne mange af de dagligdags gøremål som madlavning, rengøring, tøjvask og indkøb.

Ting der, sammen med den personlige hygiejne og en sund levevis med motion og sund kost, er ofte ting der falder denne målgruppe meget svært selv at tage initiativ til eller at få gjort i hverdagen.

Emner omkring det at være selvhjulpen i trafikken, få en forståelse af egen økonomi og få en viden om, hvor man henvender sig når man har brug for hjælp i forhold til læge, tandlæge, kommunen m.v. indgår også i undervisningen.

Vi tilstræber at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til et så selvstændig, værdigt og optimalt voksenliv som muligt.

Vi ønsker at uddanne de unge, så langt deres kvalifikationer og ressourcer rækker, så de efter endt uddannelse har udviklet strategier, kvalifikationer og motivation til at mestre voksenlivet med de mange krav og facetter dette rummer.
Vi ønsker at de unge skal kunne tage aktiv del i samfundet og arbejdslivet. At de efter endt uddannelse kan opleve at være en værdifuld del af samfundet og opleve sig som ligeværdige borgere