Vores målgruppe

STU:

Vores uddannelse er rettet mod unge mennesker med særlige behov; primært i alderen 16-25 år.

Målgruppen er unge med autismespektrumforstyrrelser, komorbide forstyrrelser som f.eks ADHD, OCD, psykotiske episoder, angstanfald, depression og spiseforstyrrelser.

Vi hjælper dem med at få et ståsted i livet og en følelse af at være en del af en sammenhæng. De vil opleve glæden ved at udføre et godt stykke arbejde og de vil få papir på deres viden, når der er færdige med uddannelsen hos os.

§§ 103 og 104

voksne med autismespektrumforstyrrelser, komorbide forstyrrelser som f.eks ADHD, OCD, angstanfald, depression og spiseforstyrrelser.