Vores pædagogik

En af de ting vi lægger fokus på, på Frøgården er kontakten til dyrene og naturen, på og omkring gården, dette er et væsentligt omdrejningspunkt i vores pædagogiske praksis.

Vi arbejder ud fra et livssyn, hvor alle skal behandles med respekt og ligeværd, at alle skal komme herfra og føle at de har fået noget brugbart med sig.

Vi arbejder også ud fra ‘Jord til Bord’ tanken, hvor de unge laver maden fra hjemmedyrkede grøntsager.

Relationspædagogikken er et af de bærende elementer hos os, det er vigtigt for os at opnå en tæt kontakt med den unge, så der kan skabes respektfulde og støttende relationer med rum for den enkelte.

Vi har små nyttehaver hvor det er muligt at dyrke eller plukke sine egne ærter, jordbær, radiser, majs m.m. eller bare slappe af mellem sommerfuglene. Vi går meget op i sanseintegration, så haven er fuld af sommerfuglebuske, krydderurter med mange forskellige dufte og smage, smukke blomster, bær der kan spises, flere slags underlag, som sten, græs, jord og grus, så lydende og følelserne er forskellige for hvor vi går og står, der er en sø og en å.

De unge lærer ligeledes om dyrehold, de lærer hvordan alle dyr kan behandles med respekt, hvad der er deres naturlige adfærd og hvorledes vi bedst kan dække dyrenes naturlige behov fysisk, psykisk og socialt. Den unge inddrages i de enkelte dyrs pasning, avl og udregning af foderplaner og sundhedsjournaler.

Det er vigtigt for os at opnå en tæt kontakt til den unge, så der kan skabes respektfulde og støttende relationer med rum for den enkelte. Det enkelte menneskes balance er central, idet vi tilrettelægger dagene og rammerne så der er mulighed for både aktivitet, ro og fordybelse. Den enkelte motiveres til deltagelse i aktivitet; aktivitet på egen hånd eller fælles aktivitet og motiveres ligeledes til ro og fordybelse.

Naturlige arbejdsredskaber for os er:
anerkendende, selvværdsstyrkende, kommunikation
høj grad af visualisering med mundtlig fremlæggelse og debat
Kognitive tilgange vedr. relationer, følelser og kommunikation
Struktur og individuelt skoleskema.
Strukturerede opfølgende samtaler med den enkelte, efter behov
Tydeliggørende og motivationsfremmende pædagogiske redskaber, tilpasset den enkelte.

Det fæles tredje, hvor dyrene eller vores projekter er det fælles tredje.

Uddannelsen foregår som situeret læring. Vi arbejder med en pædagogik, der skal understøtte de unges særlige behov for læring ud fra deres individuelle måde at tilegne sig viden og færdigheder på. Der er ingen decideret skoletimer, læring er en integreret del af daglige aktiviteter. Træning i at regne, skrive og læse opstår når man f.eks. følger en opskrift.
Samfund, kommunikation, natur, planlægning, køre traktor er en del af læringen når der skal passes dyr, indkøbes foder, oprettes og beregnes sundhedsjournaler og foderplaner. Vi har også kreative værksteder hvor vi lærer om fotografering og kunst. Vi maler, tegner, laver smykker, støber lys, arbejder med ler og beton. Der syltes, mostes, laves scrubs, sæber etc af de frugter, grøntsager og krydderurter vi selv dyrker.
It og brug af smartphone er en integreret del af undervisningen. Pc og smartphone hjælper med at skabe struktur i hverdagen, som kalender og til at skabe dokumentation og glæde.